NU GRATIS MONTAGE BIJ AANKOOP VAN EEN QUOOKER FLEX*

*WEGENS SUCCES VERLENGD!*

DE KOKENDWATERKRAAN MET FLEXIBELE UITTREKSLANG
De FLEX is de nieuwste innovatie van Quooker. Een kokendwaterkraan, uitgerust met een soepele uittrekslang voor warm en koud water. Het wassen van slabladeren gaat hiermee bijzonder makkelijk, net als het schoonspoelen van de borden, de spoelbak of die ene, te grote snijplank. Naast de handige uittrekslang, biedt de Quooker FLEX dezelfde voordelen als de vertrouwde Quooker.

Bijzonder veilig
Naast de handige uittrekslang, biedt de Quooker FLEX precies dezelfde voordelen als de vertrouwde Quooker. Hij bespaart tijd, energie, water en ruimte en is zeer veilig in gebruik. Dankzij de kokendwater-stop kan de FLEX geen kokend water geven als de uittrekslang uitgetrokken is. Om kokend water te tappen moet je bovendien eerst de veilige dubbel-druk-draaibedieningsknop gebruiken. De dubbelwandige uitloop zorgt ervoor dat de buitenkant van de kraan niet heet wordt. En ook de druppelvormige waterstraal zorgt ervoor dat de kans op verbranding minimaal is. De geïsoleerde uitloop, het veiligheidslampje, het feit dat de Quooker vast op het aanrecht staat én 270 tot 360º draaibaar is, dragen tevens bij aan de veiligheid.

Innovatief design
De Quooker FLEX is een volledig Nederlands ontwerp en wordt in Quookers eigen, Nederlandse fabriek gemaakt. Hier wordt iedere dag gewerkt aan nieuwe technische ideeën en ontwerpoplossingen om de producten nóg zuiniger, nóg makkelijker in gebruik en nóg mooier te maken. De FLEX is hiervan het meest recente resultaat. Hij is verkrijgbaar in het kenmerkende design met een ronde uitloop, in twee finishes: chroom en roestvrij staal.

Kom de Quooker Flex bij ons in de showroom bekijken of bel voor meer informatie naar 013-5340404.

*1 Overeenkomst Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen de koper en Guus van der Heijden Keukens. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, geeft de koper Guus van der Heijden Keukens opdracht tot leveren en monteren van de Quooker Flex. Guus van der Heijden Keukens zal binnen 2 werkdagen contact opnemen met de koper om alle details te bespreken en een montage-afspraak te maken. De montage zal worden uitgevoerd door een getrainde monteur. 2 Periode De Gratis Montage Actie loopt tot en met 5 december 2016 en geldt uitsluitend voor bestellingen die binnen deze periode geplaatst zijn. 3 Betaling De geplaatste Quooker Flex dient na installatie d.m.v. contante betaling voldaan te worden. 4 Eigendomsvoorbehoud Guus van der Heijden behoudt zich het eigendomsrecht over het geleverde voor tot de gehele betaling van de koopsom voldaan is. 5 Definities Onder ‘Gratis Montage’ wordt verstaan: 1. Het vervangen van de bestaande keukenmengkraan door de Fusion-kraan; 2. Het plaatsen van het Quooker-reservoir in de spoelkast; 3. Het aansluiten van het Quooker-reservoir op de aanwezige water aan- en afvoerleidingen; 4. Het maken van de noodzakelijke aftakking in de koudwaterleiding d.m.v. een T-stuk, om de meegeleverde inlaatcombinatie op aan te sluiten; 5. Het maken van een aansluiting voor de overstort van de inlaatcombinatie op de afvoer d.m.v. de meegeleverde boortap en schroeftule; 6. Het eventueel aansluiten van het meegeleverde mengventiel op de inlaatcombinatie (Quooker COMBI) of op de warm – waterleiding (Quooker COMBI+) 7. Het aansluiten van het Quooker-reservoir op een in of bij de spoelkast aanwezige, randgeaarde wandcontactdoos. Indien er geen aparte groep aanwezig is, dient er een energieverdeler gebruikt te worden. Deze dient de koper via Guus van der Heijden Keukens apart te bestellen. Onder ‘Gratis Montage’ wordt niet verstaan: 1. Het maken van aanpassingen aan de spoelkast zelf; 2. Het aan- of verleggen van stroompunten; 3. Het maken van extra groepen in de groepenkast; 4. Het boren van gaten in het werkblad t.b.v. zeepdispensers. Indien er werkzaamheden door de koper worden gewenst die niet verstaan worden onder montage, kan Guus van der Heijden Keukens de kosten hiervan doorberekenen aan de klant. 6 Garantie en aansprakelijkheid De garantie dekt gedurende twee jaar na de montagedatum alle fabricage- en materiaalfouten van het gehele apparaat, zulks ter beoordeling van Quooker b.v. Deze garantie houdt in dat de koper recht heeft op gratis reparatie van het defecte onderdeel of vervanging hiervan. Mocht het apparaat binnen de garantietermijn aanleiding geven tot klachten, dan wendt de koper zich in eerste instantie, onder overlegging van het volledig ingevulde garantiebewijs en de aankoopnota, tot de installateur, die in eerste instantie is aangewezen tot het verlenen van service. Kosten voor demontage en/of montage en kosten van eventuele terugzending aan de fabrikant kunnen in rekening gebracht worden aan de koper. De garantie vervalt: 1. In geval van niet huishoudelijk of onoordeelkundig gebruik; 2. Indien het apparaat niet volgens de Quooker-instructie en de ter plaatse geldende voorschriften geïnstalleerd is; 3. Indien het apparaat of enig onderdeel hiervan is gedemonteerd of gerepareerd door anderen dan door of namens de fabrikant aangewezen personen. Behoudens het voorgaande aanvaardt Quooker b.v. geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade uit welken hoofde dan ook. Door deel te nemen aan deze gratis montage actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden. Overig 1. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Guus van der Heijden Keukens. 2. Guus van der Heijden Keukens behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Quooker montageactie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Eventuele vragen of klachten over de gratis montage actie kunnen per e-mail ingediend worden aan info@gh-keukens.nl.

Menu